Mangiatoia conigliera 4sc. art 9/2
Mangiatoia conigliera 4sc. art 9/2

Teglia per conigliera e gabbia polli art.9/5 per gabbia maschio art.11/1
Teglia per conigliera e gabbia polli art.9/5 per gabbia maschio art.11/1

Rastrelliera portaforaggio 1nido art.9/6 e 2nidi art.10/6
Rastrelliera portaforaggio 1nido art.9/6 e 2nidi art.10/6

Pannelo in plastica per conigliera art.10/3
Pannelo in plastica per conigliera art.10/3

Divisorio conigliera 2nidi(art.10)  art.10/4
Divisorio conigliera 2nidi(art.10) art.10/4
Abbeveratoio art.13/1 e mangiatoia art.13/2 da appendere
Abbeveratoio art.13/1 e mangiatoia art.13/2 da appendere